MENU

Ubezpieczenie od utraty dochodu

UBEZPIECZENIE OD UTRATY DOCHODU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I CHORÓB

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować świadczenia z tytułu śmierci, inwalidztwa, całkowitej trwałej niezdolności do pracy oraz całkowitej okresowej niezdolności do pracy.

Celem Ubezpieczenia jest zabezpieczenie dochodu w długim okresie czasu. Element ochronny to zabezpieczenie dla Ubezpieczonego środków finansowych w razie inwalidztwa, całkowitej trwałej niezdolności do pracy oraz całkowitej okresowej niezdolności do pracy. W razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby polisa będzie zabezpieczeniem finansowym dla najbliższych.

Ubezpieczenie od utraty dochodu to:

  • bezpieczeństwo finansowe dla Ubezpieczonego,
  • zapewnione środki na czynsz, raty za sprzęt i inne zobowiązania z życia prywatnego, które niezależnie od niezdolności do pracy trzeba uregulować.
  • dla osób uposażonych gwarancja otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby.