MENU

Inwestycje

Inwestycje

Długoterminowy program inwestycyjny w formie ubezpieczenia, pozwala na zgromadzenie kapitału na przyszłość poprzez dokonywanie systematycznych wpłat.

  • dzięki regularnym wpłatom do programu w dłuższym okresie masz szansę zgromadzić znaczną sumę pieniędzy,
  • z bogatej oferty funduszy o różnym stopniu ryzyka i możliwych do osiągnięcia zyskach wybierasz te, w które inwestowane będą Twoje środki,
  • w każdej chwili - również za pośrednictwem Internetu lub telefonu - masz możliwość zmiany funduszy, nie płacąc przy tym podatku od zysków kapitałowych,
  • możesz zwiększyć wartość swojej inwestycji, wpłacając dodatkowe kwoty,
  • masz możliwość skorzystania z usługi zlecenia inwestowania przez specjalistów, dzięki czemu ograniczysz ryzyko, że wartość zainwestowanych pieniędzy spadnie, gdy będziesz chciał je wypłacić,
  • zyskujesz gwarancję, że gdyby Ciebie zabrakło, zgromadzony kapitał otrzymają wskazane przez Ciebie osoby - bez procedury spadkowej i konieczności opłacenia podatku od spadków i darowizn,
  • dodatkowo możesz ubezpieczyć się od wybranych następstw nieszczęśliwych wypadków.