MENU

Samochód

Dzięki ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych zobaczysz jak łatwe i proste może okazać się ubezpieczenie Twojego samochodu. Oprócz OC i AC możemy zaoferować Ci komfortową opcję Assistance - również jako polisa niezależna, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie ochrony prawnej czy też ochrony utraty zniżek, utrzymania wartości pojazdu z dnia zawarcia ubezpieczenia lub zakupu - GAP.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów. OC chroni Twój interes majątkowy w przypadku kolizji z udziałem Twojego samochodu i wyrządzenia szkody innym osobom.

Pamiętaj, że umowę ubezpieczenia OC musisz zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji swojego samochodu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC.

Ubezpieczenie AC

Odszkodowanie z ubezpieczenia AC pozwoli Ci na naprawę lub zakup samochodu, gdy Twój zostanie uszkodzony (również na skutek kataklizmu) lub skradziony. Jest to ubezpieczenie dobrowolne. W ramach ubezpieczenia AC są chronione:

  • Twój samochód,
  • dodatkowe wyposażenie zamontowane w samochodzie.

Do ubezpieczeń OC i AC proponujemy Ci szeroki pakiet ubezpieczeń dodatkowych, które będą chronić Ciebie, Twoich najbliższych i Wasz majątek.

Assistance
Gwarantuje pomoc kierowcy i pasażerom w razie unieruchomienia samochodu, wypadku lub kradzieży.

Do ubezpieczenia OC proponujemy Ci dodatkową polisę assistance (mając OC wykupione w dowolnym TU, nawet jezeli nie wykupujesz polisy AC) obejmującą pomoc dla kierowcy i pasażerów w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia samochodu w kraju i krajach objętych zakresem terytorialnym "zielonej karty".

Ubezpieczenie szyb
Ubezpieczenie szyb w Twoim samochodzie obejmuje szybę czołową, tylną oraz szyby boczne. Jest to ubezpieczenie dodatkowe, które możesz kupić wraz z ubezpieczeniem  OC i  AC. Wykorzystując ubezpieczenie szyb nie tracisz zniżki za bezszkodową jazdę!

Ubezpieczenie NNW

Możesz ubezpieczyć siebie i pasażerów pojazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, których skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby/osób ubezpieczonych. Jest to ubezpieczenie dodatkowe, które możesz dokupić do ubezpieczenia OC i AC.

Ubezpieczenie ochrony prawnej
Ubezpieczenie ochrony prawnej w Aviva gwarantuje ochronę interesów Twoich i osób upoważnionych do kierowania pojazdem. Jest to ubezpieczenie dodatkowe, które możesz dokupić do OC i AC.

Ochrona zniżek
Ubezpieczenie ochrony zniżek gwarantuje ochronę Twoich dotyczczsowych zniżek za bezszkodową jazdę. Jest to ubezpieczenie dodatkowe, które możesz dokupić do OC lub AC.

Ubezpieczenie GAP
Ubezpieczenie GAP gwarantuje utrzymanie wartości pojazdu z dnia zakupu pojazdu do trzech lat. Jest to ubezpieczenie dodatkowe, które możesz dokupić do OC lub AC.