MENU

OC Księgowych, Biur Rachunkowych i Doradców Podatkowych

OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KSIĘGOWYCH, BIUR RACHUNKOWYCH I DORADCÓW PODATKOWYCH

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC Księgowych, Biur Rachunkowych i Doradców Podatkowych

Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej księgowych spełnia najnowsze wymogi polskiego prawa: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów obejmuje prowadzenie ksiąg do celów rachunkowych z limitem 10 tyś. euro na każde zdarzenie.

Ubezpieczenie dobrowolne, ważne dla podmiotów prowadzących księgi podatkowe, rozliczanie płac i kadry - nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. To ubezpieczenie nadwyżkowe – zapewni dodatkową ochronę po wyczerpaniu polisy obowiązkowej do 5 mln zł.

W części dobrowolnej polisa obejmuje dodatkowy szeroki zakres:

  • nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie obowiązkowe,
  • doradztwo podatkowe,
  • doradztwo kadrowe  (ZUS, listy płac, akta osobowe)
  • dodatkowe koszty obrony,
  • koszty obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym,
  • odpowiedzialność za naruszenie własności intelektualnej, tajemnicy zawodowej oraz zniesławienie,
  • odpowiedzialności za utratę dokumentów,
  • odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej za naruszenie RODO oraz szkód cyber.

Uzupełniające i nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może chronić do kwoty 5 000 000 zł.

Obowiązujące akty prawne:
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości1)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Do przedstawienia odpowiedniego dla Państwa firmy zakresu ubezpieczenia niezbędne jest wypełnienie formularza online: (* - informacje wymagane)

Napisz przez formularz

Twoje Imię i Nazwisko*:
Twój adres e-mail*:
Twój nr telefonu*:
Data zakończenia aktualnego ubezpieczenia / nowe od*:
Dane firmy - Nazwa, adres*:
Dane firmy - Regon*:
Dane firmy - e-mail*:
Status firmy*:
Rodzaj działalności*:
Od kiedy firma funkcjonuje - data*:
Przychody szacowane (rok ubiegły / prognoza na bieżący)*:
Czy w osiągniętym obrocie (ponad 70% dochodu stanowił dochód od jednej obsługiwanej firmy?*:
Usługi na rzecz banków, instytucji finansowych lub branży mediowej (w tym osób fizycznych z branży mediowej)?*:
Uzupełniające i nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego (w tym prowadzenia ksiąg podatkowych)*:
Oraz - jeżeli jest potrzeba rozszerzenia ubezpieczenia uzupełniającego i nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogącego chronić do wybranej kwoty*:
50 000
100 000
200 000
500 000
1 000 000
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych, innego doradztwa kadrowego, doradztwa podatkowego*:
Ubezpieczenie osobistej odpowiedzialności karno-skarbowej*:
Czy wobec ubezpieczonego w ciągu ostatnich pięciu lat były zgłaszane jakiekolwiek roszczenia z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub doradztwa podatkowego?*:
Czy Ubezpieczonemu są znane jakiekolwiek okoliczności, które mogą spowodować zgłoszenie roszczenia wobec niego z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub doradztwa podatkowego?*:
Upoważniam Stanisława Książek do przetwarzania moich danych osobowych jako administratora danych w celu określenia moich potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, przedstawienia mi propozycji umów ubezpieczenia oraz do kontaktów z tym związanych*:
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych...Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych...Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych...*: