MENU

Dom i mieszkanie

Kompleksowa oferta z najszerszym zakresem ubezpieczanych ryzyk, zakres ubezpieczenia ustala Ubezpieczający - może on obejmować ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych (również przy zniesionym tzw. niedoubezpieczeniu), kradzieży z włamaniem i rozboju, dewastacji, stłuczenia. Pakiet można rozszerzyć także o opcje: ubezpieczenie domku na działce, odpowiedzialności cywilnej oraz assistance.

Poczucie bezpieczeństwa Będziesz mieć większe gdy:
- jako zabezpieczenie dodatkowe kredytu zawrzesz polisę ubezpieczenia na życie z sumą ubezpieczenia w kwocie kredytu lub wyższą,
- zamiast ubezpieczenia kredytu lub pożyczki hipotecznej – ubezpieczysz mieszkanie lub dom w wybranym przez siebie rozszerzonym zakresie, również w trakcie budowy i Dokonasz cesji tego ubezpieczenia na rzecz banku.