MENU

Pracownicy

Pracownicy w mojej firmie

Firma to przede wszystkim ludzie, Twoi pracownicy. Zadbaj więc o ich motywację do pracy i poczucie bezpieczeństwa. Zapewnij im finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwych wypadków, leczenia szpitalnego czy problemów ze zdrowiem. Możesz też im pomóc w oszczędzaniu na lepszą emeryturę.

Ubezpieczenia grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie może stanowić ważny element systemu motywacyjnego w Twojej firmie, niezależnie od jej wielkości. Możesz objąć ochroną wszystkich pracowników lub wybraną grupę.

Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne to jedna z dobrowolnych form gromadzenia kapitału dla Twoich pracowników na przyszłe świadczenia emerytalne.

Ubezpieczenie NNW

Jeśli zatrudniasz trzech lub więcej pracowników zapoznaj się z grupowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podróże służbowe

Niezależnie od tego dokąd wyjeżdżasz w sprawach zawodowych, zapewnij bezpieczeństwo sobie i swoim pracownikom w czasie podróży służbowej.

polisa wyjazdowa, polisy wyjazdowe, polisa turystyczna, polisy turystyczne, grupowe polisy wyjazdowe, grupowa polisa wyjazdowa, polisa podróżna, polisy podróżne, polisa wycieczkowa, polisy wycieczkowe, polisa na wyjazd, polisy na wyjazd,