MENU

Ubezpieczenia korporacyjne

Każdej działalności gospodarczej towarzyszą zagrożenia. Zabezpiecz się na wypadek pożaru, powodzi, kradzieży oraz wielu innych zdarzeń losowych. Zadbaj o ochronę ryzyka zarządzania informacjami dotyczącymi Twojej firmy i odpowiedzialności za dane klientów, pracowników oraz osób trzecich. Nie pozwól, aby przypadek zachwiał finansową stabilność Twojej firmy.

Oferta ubezpieczeń adresowana do zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw handlowych, przewozowych, firm budowlanych i usługowych, właścicieli i zarządców nieruchomości, księgowych / doradców podatkowych oraz innych podmiotów gospodarczych.

Ubezpieczenia zawodowe:

  • OC Księgowych, Biur rachunkowych i Doradców podatkowych,

Ubezpieczenie OC obowiązkowe oraz dobrowolne. Dostosowane do aktualnego stanu prawnego w Polsce, zachowany światowy standard ochrony. Limity ponad obowiązek, do 1 mln zł.      oc zawodowe, oc osobowe, ubezpieczenie oc księgowych, obowiązkowe ubezpieczenie oc księgowych, oc księgowego, oc doradcy podatkowego, oc biura rachunkowego, ubezpieczenie oc księgowych, polisa oc biur rachunkowych, oc doradców podatkowych, oc prowadzących księgi podatkowe, oc rozliczania płac i kadr, oc kadry i płace

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków kierownictwa z tytułu zarządzania (ang. D&O)

przykład
Jakie sankcje mogą spotkać osoby zarządzające podmiotem leczniczym
Generalna zasada odpowiedzialności cywilnej Art. 415 kc Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia

Skutki odpowiedzialności cywilnej wynikające z przepisów szczegółowych
Kodeks spółek handlowych, jak i prawo spółdzielcze przewidują dla członków zarządu i rady nadzorczej spółek oraz spółdzielni pełną odpowiedzialność całym posiadanym obecnie i w przyszłości majątkiem za zawinione straty spowodowane w spółce / spółdzielni. Oznacza to, że w skrajnym przypadku ich cały majątek osobisty może zostać zajęty i zlicytowany na poczet zaspokojenia roszczeń spółki / spółdzielni.

polisa oc biura rachunkowego,polisa oc księgowego,polisa oc księgowych,ubezpieczenie oc biura rachunkowego,oc księgowego na etacie,obowiązkowe ubezpieczenie oc biura rachunkowego,ubezpieczenie oc księgowego,ubezpieczenie oc działalności księgowej,oc biura rachunkowego,co grozi za brak oc biura rachunkowego,błędy biura rachunkowego,odszkodowanie z OC biura rachunkowego,polisa OC biur rachunkowych,warszawa