MENU

Doradztwo ubezpieczeniowe i finansowe

 • ubezpieczenia na życie, zdrowotne
 • ubezpieczenia majątkowe
 • ubezpieczenia domów i mieszkań
 • ubezpieczenia samochodowe
 • ubezpieczenia wyjazdowe

Dla Klientów Indywidualnych

 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenie mieszkania i domu,
 • Ubezpieczenia majątkowe,
 • Ubezpieczenia samochodów OC/AC
 • Ubezpieczenia NNW
 • Ubezpieczenia dla sportowców
 • Ubezpieczenia podróżne wyjeżdżających
 • Ubezpieczenia zdrowotne, opieka zdrowotna, pakiety medyczne
 • Ubezpieczenie od utraty dochodu
 • IKE, IKZE i inne Produkty Emerytalne i Inwestycyjne

Ubezpieczenia dla Firm

 • Ubezpieczenie OC księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych
 • Ubezpieczenie D&O dla członków kierownictwa, członków zarządu,
 • Ubezpieczenie ryzyka zarządzania informacją - Cyber
 • Ubezpieczenie  Firm
 • Ubezpieczenia na życie,
 • Pracownicze Programy Kapitałowe PPK
 • Ubezpieczenia podróżne dla pracowników wyjeżdżających za granicę
 • Grupowe ubezpieczenie NNW

Dla Firm

 • Ubezpieczenie OC księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych
 • Ubezpieczenie D&O dla członków kierownictwa, członków zarządu, prokurentów, członkow organów kontrolnych - rad nadzorczych, pracowników piastujących funkcje kierownicze w spółce
 • Ubezpieczenie podróżne dla pracowników wyjeżdżających za granicę
 • Ubezpieczenie mienia Firm od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży, z możliwością rozszerzenia o inne ryzyka dodatkowe
 • Ubezpieczenie ryzyka zarządzania informacją - Cyber
 • Ubezpieczenie firmy z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej: Deliktowej, OC najemcy, OC pracodawcy, OC kontraktowa i OC za produkt
 • Ubezpieczenia zdrowotne, opieka zdrowotna, pakiety medyczne
 • Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników firm połączone z szerokim zakresem ochrony dodatkowej w zakresie m.in.: NNW, zdrowotnym i rodzinnym
 • Pracownicze Programy Kapitałowe PPK
 • Grupowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW
 • Grupowe ubezpieczenia wyjazdowe pracowników, uczniów wyjężdżających na "zielone szkoły"