Formularz kontaktowy

Ubezpieczenie z inwestycją

Ubezpieczenie Inwestycyjne to długoterminowy program inwestycyjno-ubezpieczeniowy ze składką regularną, nieregularną lub jednorazową dla osób, które chcą zebrać lub mają kapitał i chcą go efektywnie pomnażać.

Celem Ubezpieczenia Inwestycyjnego jest inwestowanie środków w długim okresie czasu przy jednoczesnej niskiej ochronie ubezpieczeniowej. Swoboda wyboru i zmiany strategii inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe umożliwia efektywne zarządzanie i pomnażanie gromadzonego kapitału. Element ochronny to ubezpieczenie życia oraz zabezpieczenie dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Inwestycyjne to:

  • bezpieczeństwo i rzetelne zarządzanie zgromadzonym kapitałem przez firmę funkcjonującą ponad 15 lat na polskim rynku i będącą liderem na rynku inwestycji,
  • swoboda wyboru strategii inwestowania i zmiany struktury inwestycji,
  • proste zasady inwestowania Twojego kapitału,
  • gwarancja wypłaty uposażonym kapitału w wysokości nie niższej niż dokonane wpłaty pomniejszone o dokonane wypłaty,
  • dodatkowe środki na wypadek nagłych potrzeb, nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub na czas emerytury,
  • Ubezpieczenia rodzinne
  • Ubezpieczenie domu/mieszkania
  • Ubezpieczenia firm
  • Fundusze inwestycyjne