Formularz kontaktowy

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie z umowami które zapewniają kompleksową ochronę życia i zdrowia Twojego oraz Twojej rodziny (współmałżonka / partnera i dzieci). Dzięki takiemu rozwiązaniu, sam decydujesz o formie ochrony oraz jej zakresie, gdyż możesz rozszerzyć ubezpieczenie o wiele umów dodatkowych:

 • Niezdolność do pracy
 • Poważne zachorowanie
 • Kalectwo na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Ryzyko śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie szpitalne
 • NNW
 • Utraty dochodów w wyniku wypadku lub choroby
 • Ubezpieczenia rodzinne
 • Ubezpieczenie domu/mieszkania
 • Ubezpieczenia firm
 • Fundusze inwestycyjne