Formularz kontaktowy

Ubezpieczenie dla sportowcow

Ubezpieczenie dla sportowców - na jego zakres składają się trzy ważne - z punktu widzenia zawodnika - świadczenia
Całkowita trwała niezdolność wywołana wypadkiem lub chorobą - do wypłaty dochodzi w sytuacji kiedy zawodnik nie ma szans na powrót do zdrowia i dalszego kontynuowania kariery. Wysokość wypłaty uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia rocznego jakie otrzymuje zawodnik i stanowi jego krotność dochodząc do kwoty 10 mln zł.
Całkowita okresowa niezdolność wywołana wypadkiem lub chorobą - do wypłaty dochodzi w sytuacji kiedy zawodnik po urazie lub z powodu choroby wyłączony jest czasowo z możliwości uprawiania swojej dyscypliny i zarobkowania. Świadczenie wypłacane jest wówczas za każdy miesiąc niezdolności i uzależnione jest od wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia jakie otrzymuje zawodnik dochodząc do kwoty 50 tyś zł miesięcznie.
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku - świadczenie to otrzymują wskazane przez zawodnika osoby po jego śmierci wywołanej wypadkiem. Wysokość wypłaty uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia rocznego jakie otrzymuje zawodnik i stanowi jego krotność dochodząc do kwoty 10 mln zł.

  • Ubezpieczenia rodzinne
  • Ubezpieczenie domu/mieszkania
  • Ubezpieczenia firm
  • Fundusze inwestycyjne