Formularz kontaktowy

Ubezpieczenia NNW

to ubezpieczenia, które zapewnią Ci poczucie finansowego bezpieczeństwa w razie nieszczęśliwych zdarzeń, które niesie ze sobą życie,

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Nowoczesne ubezpieczenie pakietowe NNW - oferowane dla studentów, pracujących i emerytów - niezależnie od zawodu, który wykonują w jednym z 6 wariantów różniących się wysokością sum ubezpieczenia:

szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący następujące zdarzenia będące następstwem nieszczęśliwego wypadku:

* śmierć ubezpieczonego
* śmierć dziecka ubezpieczonego
* trwała niezdolność do pracy ubezpieczonego
* trwałe kalectwo ubezpieczonego
* złamania kości ubezpieczonego
* oparzenia ciała ubezpieczonego
* trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego niebędący kalectwem,
złamaniem ani  oparzeniem
* pobyt ubezpieczonego w szpitalu
* ubezpieczeniem mogą zostać objęte osoby od 18 do 70 roku życia
* umowa roczna - może zostać automatycznie odnowiona na kolejny okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW to może być również ochrona ubezpieczeniowa obejmująca:

 • śmierć ubezpieczonego
 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • ochronę utraty dochodu

Jeśli zdecydujesz się na rozszerzenie ochrony, ochroną objęte są również następstwa nieszczęśliwego wypadku takie jak:

 • trwały częściowy uszczerbek na zdrowiu, obejmujący uszkodzenia ciała
 • trwała niezdolność do pracy
 • pobyt w szpitalu
 • koszty rehabilitacji
 • koszty leczenia

O czym powinieneś wiedzieć decydując się na ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW):

 • to ochrona ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków, powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia) i śmierć
 • obejmuje wyjątkowo szeroki zakres uszczerbków, jakie mogą powstać na skutek wypadku oraz bardzo wysokie sumy ubezpieczenia. Ustalenie sumy ubezpieczenia zależy wyłącznie od Ciebie - pamiętaj, im wyższa suma ubezpieczenia, tym większe odszkodowanie
 • pokrywa koszty leczenia poniesione na terenie Polski
 • przed podpisaniem polisy nie musisz przechodzić badań lekarskich
 • uprawiany sport ma znaczenie - jeżeli np. bierzesz udział w maratonach rowerowych, powinieneś wykupić rozszerzenie polisy o wyczynowe uprawianie sportu. Rekreacyjne uprawianie sportu* zawarte jest w umowie podstawowej
 • ubezpieczenie może chronić Cię od utraty dochodu
ubezpieczenie nnw, ubezpieczenia nnw, ubezpieczenie motocyklisty, ubezpieczenia motocyklisty, ubezpieczenia wyjazdowe, ubezpieczenie wyjazdowe, ubezpieczenie w Lloyd's, ubezpieczenia w Lloyd's, lloyds, lloy'ds
 • Ubezpieczenia rodzinne
 • Ubezpieczenie domu/mieszkania
 • Ubezpieczenia firm
 • Fundusze inwestycyjne