Formularz kontaktowy

Ubezpieczenia korporacyjne

Każdej działalności gospodarczej towarzyszą zagrożenia. Zabezpiecz się na wypadek pożaru, powodzi, kradzieży oraz wielu innych zdarzeń losowych. Zadbaj o ochronę ryzyka zarządzania informacjami dotyczącymi Twojej firmy i odpowiedzialności za dane klientów, pracowników oraz osób trzecich. Nie pozwól, aby przypadek zachwiał finansową stabilność Twojej firmy.

Oferta ubezpieczeń adresowana do zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw handlowych, przewozowych, firm budowlanych i usługowych, właścicieli i zarządców nieruchomości, księgowych / doradców podatkowych oraz innych podmiotów gospodarczych.

Ubezpieczenia zawodowe:

 • OC Księgowych, Biur rachunkowych i Doradców podatkowych,

Ubezpieczenie OC obowiązkowe oraz dobrowolne. Dostosowane do aktualnego stanu prawnego w Polsce, zachowany światowy standard ochrony. Limity ponad obowiązek, do 1 mln zł.

Może zawierać dwa poziomy ochrony:
Sekcja I - ubezpieczenie obowiązkowe księgowych zgodne z właściwym Rozporządzeniem Ministra Finansów.

Sekcja II - ubezpieczenie dobrowolne ważne dla podmiotów prowadzących księgi podatkowe, rozliczanie płac i kadry nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. To także ubezpieczenie nadwyżkowe – zadziała po wyczerpaniu polisy obowiązkowej.

Zawiera rozszerzenia ubezpieczenia o:

 • dodatkowe koszty obrony,
 • pokrycie roszczeń z tytułu naruszenia poufności,
 • oszczerstwo, pomówienie, zniesławienie,
 • dotyczące praw autorskich,
 • odpowiedzialności w ramach wspólnego przedsięwzięcia
 • utraty dokumentów
 • koszty w postępowaniu karno-skarbowym, karnym i administracyjnym
 • rażące niedbalstwo.

Uzupełniające i nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może chronić do kwoty: 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 lub 1 000 000 zł.

oc zawodowe, oc osobowe, oc obowiązkowe, obowiązkowe ubezpieczenie oc księgowych, oc księgowego, oc doradcy podatkowego, oc biura rachunkowego, ubezpieczenie oc księgowych, oc biur rachunkowych, oc doradców podatkowych, oc prowadzących księgi podatkowe, oc rozliczania plac i kadr, oc kadry i płace,

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków kierownictwa z tytułu zarządzania

(ang. D&O)

Jakie sankcje mogą spotkać osoby zarządzające podmiotem leczniczym
Generalna zasada odpowiedzialności cywilnej
Art. 415 kc
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia

Skutki odpowiedzialności cywilnej wynikające z przepisów szczegółowych
Kodeks spółek handlowych, jak i prawo spółdzielcze przewidują dla członków zarządu i rady nadzorczej spółek oraz spółdzielni pełną odpowiedzialność całym posiadanym obecnie i w przyszłości majątkiem za zawinione straty spowodowane w spółce / spółdzielni. Oznacza to, że w skrajnym przypadku ich cały majątek osobisty może zostać zajęty i zlicytowany na poczet zaspokojenia roszczeń spółki / spółdzielni.

 • Ubezpieczenia rodzinne
 • Ubezpieczenie domu/mieszkania
 • Ubezpieczenia firm
 • Fundusze inwestycyjne