Formularz kontaktowy

Ubezpieczenia inwestycyjne

Ubezpieczenia Inwestycyjne - są to długoterminowe programy inwestycyjno-ubezpieczeniowe ze składką jednorazową lub regularną dla osób, które mają kapitał i chcą go efektywnie pomnażać.

Celem Ubezpieczeń Inwestycyjnych jest inwestowanie środków w długim okresie czasu przy jednoczesnej niskiej ochronie ubezpieczeniowej. Swoboda wyboru i zmiany strategii inwestycji w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych umożliwia efektywne zarządzanie i pomnażanie gromadzonego kapitału. Element ochronny to ubezpieczenie życia oraz zabezpieczenie dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia Inwestycyjne to:

 • bezpieczeństwo i rzetelne zarządzanie zgromadzonym kapitałem przez firmę funkcjonującą wiele lat na polskim rynku i będącą liderem na rynku inwestycji,
 • swoboda wyboru strategii inwestowania i zmiany struktury inwestycji,
 • proste zasady inwestowania Twojego kapitału,
 • gwarancja wypłaty uposażonym kapitału w wysokości nie niższej niż dokonane wpłaty pomniejszone o dokonane wypłaty,
 • dodatkowe środki na wypadek nagłych potrzeb, nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub na  emeryturę,
 • dla osób uposażonych gwarancja otrzymania kapitału nie mniejszego niż dokonane wpłaty.
Ubezpieczenie inwestycyjne

Oferta dla wymagających Klientów, których głównym celem jest efektywne pomnażanie kapitału w długim okresie. Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwala na szybkie i sprawne przekazanie majątku najbliższym, którzy w razie najgorszego otrzymają z góry ustalone środki, niezależnie od wahań koniunktury na rynku.
Uczestnikiem programu inwestycyjnego oże zostać każda osoba, która dokona wpłaty na kwotę co najmniej 10.000 zł. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia nie ma konieczności przeprowadzania badań medycznych.
Wpłaty w ramach programu mogą być lokowane ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych

Dlaczego warto przystąpić do programu?

 • Program z jednorazową wpłatą na początku i swobodą dokonywania dopłat w dogodnym dla Państwa terminie. Dzięki temu można zgodnie z bieżącymi potrzebami, zwiększać wartość swojej inwestycji, wpłacając dodatkowe kwoty w dowolnie wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • w ramach programu mogą Państwo dowolnie przenosić zainwestowane środki pomiędzy funduszami o różnej strategii inwestycyjnej, nie płacąc przy tym podatku od dochodów kapitałowych
 • przystępując do programu otrzymują Państwo dostęp do internetowego biura obsługi klienta iBOK oraz do TeleCentrum. Za pośrednictwem internetu i infolinii mogą Państwo dokonywać zmian funduszy, aktywnie reagując na zmieniającą się sytuację na rynku oraz na bieżąco kontrolować wartość swojej inwestycji
 • w każdym roku trwania programu można wypłacić bez dodatkowych opłat do 10% aktualnej wartości kapitału. Po 4 latach istnieje możliwość bezpłatnej wypłaty całości zgromadzonych w programie środków. W odróżnieniu od lokat bankowych, podatek od dochodów kapitałowych jest potrącany tylko raz na końcu inwestycji oraz od wartości wypłat częściowych

Dodatkowe korzyści dla najbliższych

 • dzięki formie ubezpieczenia na życie mają Państwo gwarancję, że w przypadku śmierci najbliżsi otrzymają świadczenie w wysokości 103% aktualnej wartości kapitału lub, w przypadku negatywnego scenariusza rynkowego, wartość dokonanych wpłat, pomniejszonych o ewentualne wcześniejsze wypłaty. W obu przypadkach wypłata kapitału nie będzie obciążona podatkiem od dochodów kapitałowych
 • dodatkowo Uczestnicy programu otrzymują bezpłatne ubezpieczenie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku (SNW), co oznacza dodatkowe środki dla najbliższych. Wysokość świadczenia z tytułu SNW zależy od wartości zgromadzonego kapitału i może wynieść nawet 150.000 złotych
 • Uczestnik programu ma możliwość wskazania dowolnych osób uposażonych, którym chce przekazać kapitał. Kapitał zgromadzony w programie może być przekazany również osobie niespokrewnionej, bez podatku i postępowania spadkowego

 • Ubezpieczenia rodzinne
 • Ubezpieczenie domu/mieszkania
 • Ubezpieczenia firm
 • Fundusze inwestycyjne