Formularz kontaktowy

OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KSIĘGOWYCH, BIUR RACHUNKOWYCH I DORADCÓW PODATKOWYCH


Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC Księgowych, Biur Rachunkowych i Doradców Podatkowych

Ubezpieczenie obowiązkowe oraz dobrowolne w Towarzystwie Lloyd's, najstarszej instytucji ubezpieczeniowej.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Lloyd's zapewnia najwyższe standardy ochrony ubezpieczeniowej, cieszy się szacunkiem i zaufaniem Klientów.

Ubezpieczenie dostosowane jest do aktualnego stanu prawnego w Polsce, zachowany światowy standard ochrony. Limity ponad obowiązek, do 1 mln zł.

Może zawierać dwa poziomy ochrony:

Sekcja I - ubezpieczenie obowiązkowe księgowych zgodne z właściwym Rozporządzeniem Ministra Finansów.

 • W przypadku księgowych - odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z prowadzeniem ksiąg dla celów rachunkowych
 • W przypadku doradców podatkowych - odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego (obejmuje to prowadzenie ksiąg dla celów podatkowych oraz inne formy doradztwa podatkowego)

Sekcja II - zakres wspólny zarówno dla księgowych, jak i doradców podatkowych:

Ubezpieczenie dobrowolne ważne dla podmiotów prowadzących księgi podatkowe, rozliczanie płac i kadry nie objęte ubezpieczeniem obowiązkowym. To ubezpieczenie nadwyżkowe – zapewni dodatkową ochronę po wyczerpaniu polisy obowiązkowej.

Zawiera rozszerzenia ubezpieczenia o:

 • usługowe prowadzenie ksiąg dla celów podatkowych (księgowi nie posiadają ochrony w tym zakresie w Sekcji 1)
  • doradztwo kadrowe (w tym rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne)
  • nadwyżkowy limit ponad ubezpieczenie obowiązkowe
  • dodatkowe koszty obrony
  • ochronę z tytułu odpowiedzialności za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy w związku z wykonywaniem zawodu
  • ochronę z tytułu odpowiedzialności za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie w związku z wykonywaniem zawodu
  • ochronę z tytułu odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektualnej w związku z wykonywaniem zawodu
  • ochronę z tytułu odpowiedzialności za utratę dokumentów w związku z wykonywaniem zawodu
  • pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym wszczętym w okresie ubezpieczenia w związku z nieumyślnymi błędami popełnionymi w związku z wykonywaniem zawodu
  • oraz
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych i innego doradztwa kadrowego
  • Ubezpieczenie osobistej odpowiedzialności karno-skarbowej

Uzupełniające i nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może chronić do kwoty: 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 lub 1 000 000 zł.

Obowiązujące akty prawne:
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości1)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Do przedstawienia odpowiedniego dla Państwa firmy zakresu ubezpieczenia niezbędne jest wypełnienie i wysłanie formularza online (* - informacje wymagane)


Twoje Imię i Nazwisko*
Twój adres e-mail*
Twój nr telefonu*
Data zakończenia aktualnego ubezpieczenia / nowe od*
     
Dane firmy - Nazwa, adres*
Dane firmy - Regon*
Dane firmy - e-mail*
Status firmy*
Rodzaj działalności*
Od kiedy firma funkcjonuje - data *
     
Przychody szacowane (rok ubiegły / prognoza na bieżący)*
Czy w osiągniętym obrocie (ponad 70% dochodu stanowił dochód od jednej obsługiwanej firmy?*
Usługi na rzecz banków, instytucji finansowych lub branży mediowej (w tym osób fizycznych z branży mediowej)?*
Uzupełniające i nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego (w tym prowadzenia ksiąg podatkowych)*
Oraz - jeżeli jest potrzeba rozszerzenia ubezpieczenia uzupełniającego i nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogącego chronić do wybranej kwoty: 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 lub 1 000 000 zł.
     
    
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych, innego doradztwa kadrowego, doradztwa podatkowego*
Ubezpieczenie osobistej odpowiedzialności karno-skarbowej*
Czy wobec ubezpieczonego w ciągu ostatnich pięciu lat były zgłaszane jakiekolwiek roszczenia z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub doradztwa podatkowego?*
Czy Ubezpieczonemu są znane jakiekolwiek okoliczności, które mogą spowodować zgłoszenie roszczenia wobec niego z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub doradztwa podatkowego?*
Upoważniam Stanisława Książek do przetwarzania moich danych osobowych jako administratora danych w celu określenia moich potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, przedstawienia mi propozycji umów ubezpieczenia oraz do kontaktów z tym związanyc*


ubez oc biur rachunkowych, oc biura rachunkowego, ubezpieczenie oc doradcy podatkowego, ubezpieczenie oc doradców podatkowych ,oc biur podatkowych, obowiązkowe ubezpieczenie oc księgowych, oc księgowego, lojds, loyds, loyts, lloyts, lojc, loyc, loycs, ubezpieczenie oc księgowych w Lloyd's, ubezpieczenie doradców podatkowych w Lloyd's, szeroki zakres ubezpieczenia oc księgowych, ubezpieczenie w Lloyd's, Lloyds ubezpieczenia, ubezpieczenie obowiązkowe oc księgowych, ubezpieczenie oc księgowego, ubezpieczenie oc doradcy podatkowego, oc ksiegowych, oc księgowego, oc ksiegowego, oc doradców podatkowych, lloyd's ubezpieczenia,

 

 • Ubezpieczenia rodzinne
 • Ubezpieczenie domu/mieszkania
 • Ubezpieczenia firm
 • Fundusze inwestycyjne