Formularz kontaktowy

Ubezpieczenie domu / mieszkania

Kompleksowa oferta z najszerszym zakresem ubezpieczanych ryzyk, zakres ubezpieczenia ustala Ubezpieczający - może on obejmować ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych (również przy zniesionym tzw. niedoubezpieczeniu), kradzieży z włamaniem i rozboju, dewastacji, stłuczenia. Pakiet można rozszerzyć także o opcje: ubezpieczenie domku na działce,  odpowiedzialności cywilnej oraz assistance.

dowiedz się więcej

Biorę/mam kredyt

Poczucie bezpieczeństwa Będziesz mieć większe gdy:

jako zabezpieczenie dodatkowe kredytu zawrzesz polisę ubezpieczenia na życie z sumą ubezpieczenia w kwocie kredytu lub wyższą,

zamiast ubezpieczenia kredytu lub pożyczki hipotecznej – ubezpieczysz mieszkanie lub dom w wybranym zakresie, również w trakcie budowy i Dokonasz cesji tego ubezpieczenia na rzecz banku.

dowiedz się więcej

 

  • Ubezpieczenia rodzinne
  • Ubezpieczenie domu/mieszkania
  • Ubezpieczenia firm
  • Fundusze inwestycyjne