Formularz kontaktowy

Majątek

Firma zajmuje wyjątkowe miejsce w Twoim życiu. Tak naprawdę to Twój drugi dom. Czy zrobiłeś wszystko, żeby zabezpieczyć ją przed tym, co nieprzewidywalne? Wielu zdarzeń nie sposób uniknąć. Można jednak zminimalizować straty, które są ich konsekwencją.

Ubezpieczenia małych i średnich firm
Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa skierowana do prowadzących małe i średnie firmy. Zakres ubezpieczenia i opcje dodatkowe zależą od Twoich indywidualnych potrzeb i charakteru prowadzonej przez Ciebie działalności.

Umowa ubezpieczenia może obejmować:

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

3) ubezpieczenie mienia od wandalizmu,

4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

5) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

7) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,

8) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

9) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),

10) ubezpieczenie assistance.

oraz

Podstawowe i rozszerzone ubezpieczenie OC księgowych i doradców podatkowych w Lloyd's i innych towarzystwach ubezpieczeniowych.

obowiązkowe OC księgowych, oc doradców podatkowych, oc księgowego, oc doradcy podatkowego, nadwyżkowe ubezpieczenie działąlności księgowego, działalność księgowa, oc działalności księgowej, księgowość, oc księgowości, obowiązkowe oc dla księgowych, oc dla księgowego,

  • Ubezpieczenia rodzinne
  • Ubezpieczenie domu/mieszkania
  • Ubezpieczenia firm
  • Fundusze inwestycyjne