Formularz kontaktowy

Gwarantowana Renta Kapitałowa

Gwarantowana Renta Kapitałowa to: możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi wypłatami środków z polisy.

Najważniejsze cechy Gwarantowanej Renty Kapitałowej to:

indywidualna lub wspólna dożywotnia renta kapitałowa z gwarantowanym okresem płatności może przystąpić do niej osoba, która ukończyła 45 lat, a nie ukończyła 85 roku życia,

  • umowa zawierana jest na czas nieokreślony,
  • umowę można zawrzeć razem z bliską osobą,
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego Towarzystwo gwarantuje wypłatę świadczeń rentowych do końca życia ubezpieczonych, biorąc jednocześnie na siebie ryzyko wcześniejszego wyczerpania się kapitału,

indywidualna okresowa renta kapitałowa z gwarantowanym okresem płatności

  • może przystąpić do niej osoba od 20-go roku życia, a umowa nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez nią 75 lat,
  • umowa zawierana jest na czas określony: 5, 10, 15 lub 20 lat,
  • umowa zawierana jest na rzecz jednej osoby,

* Towarzystwo gwarantuje uposażonym kontynuację wypłat świadczeń do czasu zakończenia gwarantowanego okresu płatności,
* umowę renty można zawrzeć bez względu na stan zdrowia,
* możliwość podwyższania świadczeń rentowych poprzez dokonywanie dodatkowych wpłat,
* możliwość wyboru częstotliwości wypłaty świadczeń rentowych: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie,
* Towarzystwo oferuje dodatkowe bonusowe świadczenie rentowe (udział w wypracowanych zyskach), powodujące podwyższenie wypłacanych świadczeń rentowych w rocznicę zawarcia umowy.

  • Ubezpieczenia rodzinne
  • Ubezpieczenie domu/mieszkania
  • Ubezpieczenia firm
  • Fundusze inwestycyjne