Formularz kontaktowy

Ubezpieczenie pogrzebowe

Troska nigdy się nie kończy

Odejście bliskiej osoby to jeden z najtrudniejszych momentów w naszym życiu, do którego − pomimo jego nieuchronności − nigdy tak naprawdę nie możemy w pełni przygotować się psychicznie. Wiąże się ono dla rodziny nie tylko z trudnym do uniknięcia bólem, ale i z koniecznością poniesienia w krótkim czasie wielu wydatków.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla osób, które czują się odpowiedzialne za najbliższych i chciałyby zabezpieczyć ich finansowo w razie swojej śmierci.

To proste ubezpieczenie ze stałą składką, w którym formalności zostały ograniczone do minimum. Może do niego przystąpić, bez konieczności przeprowadzania badań medycznych, każda osoba powyżej 40 roku życia, o ile nie ukończyła 76 lat.

Dzięki wyjątkowo szybkiej wypłacie świadczenia pozwala ono zyskać pewność, że w razie gdyby nas zabrakło, do wskazanych osób trafią pieniądze już w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Avivę wymaganej dokumentacji, przesłanej mailem lub faksem. Wypłata świadczenia może istotnie pomóc w opłaceniu kosztów między innymi pogrzebu (obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł).

Zestawienie najważniejszych cech ubezpieczenia

Czas trwania umowy bezterminowy
Wiek osoby przystępującej do ubezpieczenia minimalny wiek: 40 lat
maksymalny wiek: nieukończone 76 lat
Składki ubezpieczeniowe
ubezpieczenie bez badań medycnych, ubezpieczenie dla emerytówi rencistów
„„regularne, opłacane z wybraną częstotliwością:
miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną
„„brak konieczności opłacania składek od rocznicy ubezpieczenia przypadającej po ukończeniu przez ubezpieczonego 85 roku życia – z utrzymaniem sumy ubezpieczenia na niezmienionym poziomie
ubezpieczenie pogrzebowe, zasiłek pogrzebowy, wsparcie finansowe na pogrzeb, ubezpieczenie na pogrzeb
Suma ubezpieczenia
środki na pochówek, środki na pogrzeb, pieniądze na pochówek, wsparcie finansowe na pogzeb
„„do wyboru: 5 000 zł, 10 000 zł, 20 000 zł lub 30 000 zł
„„w każdą 5 rocznicę ubezpieczenia, przypadającą przed osiągnięciem przez ubezpieczonego 85 roku życia, wybrana suma, czyli kwota do wypłaty w razie śmierci, jest powiększana o 10 proc. Premię gwarantowaną
Świadczenie w razie śmierci „„w okresie pierwszych 24 miesięcy ubezpieczenia wypłacona zostanie suma wpłaconych składek, chyba że śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku „
po upływie 24 miesięcy od zawarcia umowy ubezpieczenia wypłacona zostanie suma ubezpieczenia, powiększona o ewentualne premie gwarantowane
w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w dowolnym momencie trwania umowy wypłacona zostanie suma ubezpieczenia, powiększona o ewentualne premie gwarantowane

polisa bez badań medycznych, ubezpieczenie bez badań, polisa na pogrzeb, pieniądze na pogrzeb, polisa pogrzebowa, ubezpieczenie kosztów pogrzebu, koszt pogrzebu, polisa na pochówek, koszty pochówku, ubezpieczenia pogrzebowe

Suma ubezpieczenia

przy przystąpieniu do ubezpieczenia 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
z uwzględnieniem premii gwarantowanej przyznawanej co 5 lat (do ukończenia przez ubezpieczonego 85 lat) po 5 latach 5 500 zł 11 000 zł 22 000 zł 33 000 zł
po 10 latach 6 050 zł 12 100 zł 24 200 zł 36 300 zł
po 15 latach 6 655 zł 13 310 zł 26 620 zł 39 930 zł
po 20 latach 7 321 zł 14 641 zł 29 282 zł 43 923 zł
po 25 latach 8 053 zł 16 105 zł 32 210 zł 48 315 zł
po 30 latach 8 858 zł 17 716 zł 35 431 zł 53 147 zł
po 35 latach 9 744 zł 19 487 zł 38 974 zł 58 462 zł
po 40 latach 10 718 zł 21 436 zł 42 872 zł 64 308 zł
  • Ubezpieczenia rodzinne
  • Ubezpieczenie domu/mieszkania
  • Ubezpieczenia firm
  • Fundusze inwestycyjne