Formularz kontaktowy

Ubezpieczenia rodzinne grupowe dla osób indywidualnych

Ubezpieczenie grupowo-indywidualne umożliwia przystąpienie do ubezpieczenia na zasadach grupowych osobom indywidualnym. Dostępny jest szeroki zakres świadczeń, charakterystyczny dla ubezpieczenia zawieranego na przykład u pracodawcy:

Zgon Ubezpieczonego
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku
Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego
Zgon współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku
Zgon rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka Ubezpieczonego
Zgon dziecka Ubezpieczonego i urodzenie się Ubezpieczonemu martwego dziecka
Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie wypadku - system świadczeń proporcjonalnych
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zakres podstawowy
Poważne zachorowanie współmałżonka Ubezpieczonego
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu
Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu
Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku
Leczenie operacyjne Ubezpieczonego
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
Leczenie Ubezpieczonego w szpitalu Pełna Ochrona: pobyt na OIOM-ie, w sanatorium

W pakiecie bezpłatnie zawarte są świadczenia opiekuńcze, które zabezpieczają codzienne życie ubezpieczonego i jego rodziny

1. W przypadku choroby:
- transport medyczny, do placówki medycznej, z placówki medycznej do domu, z placówki do placówki medycznej
- organizacja procesu rehabilitacji
- dostarczenie leków do miejsca pobytu
- organizacja i pokrycie kosztów wizyt u psychologa (poważna choroba)
- zdrowotne usługi informacyjne: infolinia medyczna, rozmowa z lekarzem
- organizacja prywatnych lekcji dla dziecka    do 200 zł
- pomoc medyczna za granicą — zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej
2. W razie nieszczęśliwego wypadku:
- transport medyczny, do placówki medycznej, z placówki medycznej do domu, z placówki do placówki medycznej
- zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt lekarskich
- zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyt pielęgniarki
- organizacja procesu rehabilitacji (wizyty fizykoterapeuty w domu lub transport i wizyty w poradni rehabilitacyjnej)
- zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego do korzystania w domu
- transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu
3. W przypadku pobytu w szpitalu:
- przejazd osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi i powrót
- opieka nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w miejscu Zamieszkania
- organizacja pobytu Rodzica w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka
- opieka pielęgniarki po hospitalizacji (do 5-ciu dni)
- pomoc domowa po hospitalizacji (do 5-ciu dni)
- opieka nad dziećmi/osobami niesamodzielnymi w razie ich nagłego zachorowania I dzień
4. Opieka nad dziećmi
- wizyta położnej lub pielęgniarki (nowonarodzone dziecko)
- infolinia baby assistance
- pomoc medyczna za granicą — zorganizowanie i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej
5.  Opieka nad Rodzicami i Teściami:
- transport na wizytę kontrolną po hospitalizacji    I raz w roku
- pomoc domowa i pielęgniarska po hospitalizacji
- osobisty asystent — pomoc podczas transportu medycznego do/ze szpitala oraz załatwianiu formalności w placówce medycznej


  • Ubezpieczenia rodzinne
  • Ubezpieczenie domu/mieszkania
  • Ubezpieczenia firm
  • Fundusze inwestycyjne