Formularz kontaktowy

ubezpieczenia mieszkań i domów, majątkowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia oc księgowych, biur rachunkowych, doradców podatkowych,

Doradztwo ubezpieczeniowe i finansowe

- ubezpieczenia domów i mieszkań,

- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia cyber

- ubezpieczenia wyjazdowe i samochodowe

- ubezpieczenia na życie, zdrowotne

 

W ofercie:

Dla Klientów Indywidualnych

•    Ubezpieczenie mieszkania i domu,
•    Ubezpieczenia majątkowe,
•    Ubezpieczenia NNW
•    Ubezpieczenia dla sportowców
•    Ubezpieczenia podróżne wyjeżdżających
•    Ubezpieczenia zdrowotne, opieka zdrowotna, pakiety medyczne
•    Ubezpieczenie od utraty dochodu
•    Ubezpieczenia na życie
•    IKE, IKZE i inne Produkty Emerytalne i Inwestycyjne
•    Ubezpieczenia samochodów OC/AC


Dla Firm

•   Ubezpieczenie OC księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych
Ubezpieczenie D&O dla członków kierownictwa, członków zarządu, prokurentów, członkow organów kontrolnych - rad nadzorczych, pracowników piastujących funkcje kierownicze w spółce
•   Ubezpieczenie od utraty dochodów
Ubezpieczenie podróżne dla pracowników wyjeżdżających za granicę
•    Ubezpieczenie mienia Małych i Średnich Firm od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży, z możliwością rozszerzenia o inne ryzyka dodatkowe
•    Ubezpieczenie ryzyka zarządzania informacją - Cyber

•    Ubezpieczenie firmy z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej: Deliktowej, OC najemcy, OC pracodawcy, OC kontraktowa i OC za produkt
•    Ubezpieczenia zdrowotne, opieka zdrowotna, pakiety medyczne

•    Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników średnich i dużych firm połączone z  szerokim zakresem ochrony dodatkowej w zakresie m.in.: NNW, zdrowotnym i rodzinnym
•    Pracownicze Programy Emerytalne PPE
•    Grupowe ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW
•    Grupowe ubezpieczenia wyjazdowe pracowników, uczniów wyjężdżających na "zielone szkoły"


Z przyjemnością udzielę Państwu wyczerpujących informacji na temat bogatej oferty ubezpieczeniowo-finansowej. Moje usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i pośrednictwa finansowego są bezpłatne. Aby dowiedzieć się więcej na temat moich usług umów się na indywidualne spotkanie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Kontaktując się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu i adresu e-mail przez Agenta Ubezpieczeniowego Stanisław Książek w Warszawie, w celu przekazania ich do Towarzystw Ubezpieczeniowych do przygotowania ofert i prezentacji ich na dokumentach ofertowych lub potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i w treściach sms, mail wysyłanych do Klientów oraz w zadaniach lub wiadomościach związanych z wykonywaniem przeze mnie czynności agencyjnych.
Powyższe dane podaję dobrowolnie. Poinformuję ubezpieczyciela o zmianie danych.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016 poz.922) Agent Ubezpieczeniowy Stanisław Książek z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 11 lok 101, 03-242 Warszawa, informuje, że jest administratorem Pana/i danych osobowych, podanych dobrowolnie, które będą przez nas przetwarzane w celu prezentacji ich na dokumentach potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i w treściach sms, mail wysyłanych do Klientów oraz w zadaniach lub wiadomościach związanych z wykonywaniem przeze mnie czynności agencyjnych, a także w celach prawnie usprawiedliwionych administratora danych. Jednocześnie informujemy, że służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej wymaga uzyskania Pana/i uprzedniej zgody.Nowości

Z myślą o naszych Klientach przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenia Rodzinne

Szczegoly

Ubezpieczenia Majątku

•    Ubezpieczenia majątkowe, mieszkań i domów – również w budowie - domów/ków letniskowych od wszelkich zdarzeń losowych, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej, również pod kredyt
Szczegoly

Ubezpieczenia Firm

Ubezpieczenie dla Firm

•    Ubezpieczenie OC księgowych i doradców podatkowych,
•    Ubezpieczenie D&O dla członków kierownictwa,
•    Ubezpieczenia podróżne
•    Ubezpieczenie  Firm

•    Ubezpieczenia na życie,
•    Grupowe Ubezpieczenie NNW


Szczegoly

Fundusze Inwestycyjne

Szczegoly